เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

camera_alt ภาพกิจกรรม
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมสร้างสายใยสัมพันธ์ และมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565
เทศบาลตำบลสมหวัง จัดเก็บขยะอันตรายจากพื้นที่ในตำบลสมหวัง ตามโครงการการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
เทศบาลตำบลสมหวัง ร่วมกับอำเภอกงหรา ประชุมประชาคมรับรองครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ในพื้นที่ตำบลสมหวัง
เทศบาลตำบลสมหวัง ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 14 สำรวจและประเมินการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง ร่วมพิธีเปิดงานไสคุณเปลือยสัมพันธ์ ประจำปี 2566
เทศบาลตำบลสมหวัง ประมวลภาพการแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566
เทศบาลตำบลสมหวัง ร่วมประชุมกับสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตําบลสมหวัง โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลสมหวัง
เทศบาลตำบลสมหวัง ประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
 
image ส่งเสริมกิจกรรมและการท่องเที่ยว
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว "นาเราเขาหวัง โฮมสเตย์"
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว "พรุนาแด้"
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสมหวัง รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลสมหวัง พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
เทศบาลตำบลสมหวัง งดให้ งดรับของขวัญ (นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy)
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook เทศบาลตำบลสมหวัง
Facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
บริการข้อมูล

สถิติ sitemap
วันนี้ 2795
เดือนนี้14,931
ทั้งหมด187,458


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
28/03/2566
28/03/2566
ขอจัดส่งเอกสารองค์ความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย
ตบ.
28/03/2566
28/03/2566
การตรวจสอบการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.คท.
28/03/2566
28/03/2566
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กสธ.
27/03/2566
28/03/2566
ปัญหาอุปสรรคหลังการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กพส.
28/03/2566
28/03/2566
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กพส.
27/03/2566
28/03/2566
ขอแจ้งข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาของ นายบุญมี สุระโคตร
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ