เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสมหวัง 320 ม.4 ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93000 โทร /โทรสาร. 074-605118camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของเทศบาลสมหวัง (74 ภาพ)
วันพุธ ที่ 5 พฤษภาคม 2564 ประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง ครั้งแรกเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายและระเบียบกำหนด (5 ภาพ)
วันที่12พฤศจิกายน 2563 ทต.สมหวัง ได้มีการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง สมัยสามัญสมัยที่4ครั้งที่1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง(จำนวน 3 ภาพ)
ประชุมสภาฯสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง (4 ภาพ)
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง
โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ของจังหวัดพัทลุง
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2562
 
image ส่งเสริมกิจกรรมและการท่องเที่ยว
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว "นาเราเขาหวัง โฮมสเตย์"
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว "พรุนาแด้"
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลนับคะแนนเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งประจำตำบลสมหวัง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview65 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview202 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook
facebook

language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 84
เดือนนี้ 4,642
เดือนที่แล้ว 7,865
ทั้งหมด 45,020

ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ