เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

camera_alt ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลสมหวัง จัดสอบคัดเลือกเด็กนักเรียน "โครงการเด็กดีศรีท้องถิ่น" และ "โครงการเด็กดีศรีอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย"
เทศบาลตำบลสมหวัง ร่วมประชุมกับผู้สูงอายุหมู่ที่ 1-7 ตำบลสมหวัง เพื่อจัดตั้ง โรงเรียนผู้สูงอายุ ปี 2566
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะ ระดับตำบลและอำเภอเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง จัดซื้ออุปกรณ์การซ้อมกีฬาฟุตบอล มอบให้กับทีมสมหวังอะคาเดมี่
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และจัดซื้ออุปกรณ์ ณ ที่ทำการปกครองตำบลสมหวัง
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสมหวัง
เทศบาลตำบลสมหวัง ขอเชิญชม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
เทศบาลตำบลสมหวัง ร่วมจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสมหวัง
 
image ส่งเสริมกิจกรรมและการท่องเที่ยว
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว "นาเราเขาหวัง โฮมสเตย์"
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว "พรุนาแด้"
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลสมหวัง พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
เชิญชวนทำถังขยะเปียก เพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ และขยะที่ย่อยสลายได้
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook เทศบาลตำบลสมหวัง
Facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
บริการข้อมูล

สถิติ sitemap
วันนี้ 1652
เดือนนี้14,931
ทั้งหมด187,458


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
07/02/2566
07/02/2566
การประชุมซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
กสธ.
03/02/2566
07/02/2566
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กม.
01/02/2566
07/02/2566
แนวทางปฏิบัติในการสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่ง
กศ.
06/02/2566
06/02/2566
การประชุมให้แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและวินัยด้านความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็กปฐมวัย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
06/02/2566
06/02/2566
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กม.
06/02/2566
06/02/2566
ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร เรื่อง การนำกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 มาใช้บังคับการควบคุมอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2565
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ