messager
เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
account_box สมาชิกสภา
นายสุดใจ สงทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขตที่ 1
นายวิราย สงทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขตที่ 1
นายชวลิต พูนนวล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขตที่ 1
นางณภารวี เกษมศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขตที่ 1
นายกำพล สุขเอก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขตที่ 1
นางสาวจริญา แก้วขุนจบ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขตที่ 1
นายสุชาติ บุญแสง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขตที่ 2
นายสมภรณ์ สุวรรณนากิจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขตที่ 2
นายตวรรษชัย อินเสนี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 2
นายวิรัตน์ ทองเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 2
นายศุภยศ สังเมียน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 2
นายพลนฤทธิ์ ทองรุต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 2