messager
เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
camera_alt ภาพกิจกรรม
ร่วมโครงการวันผู้สูงอายุ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567[13 เมษายน 2567]
เทศบาลตำบลสมหวัง ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย[3 เมษายน 2567]
ร่วมเคารพธงชาติไทย ประจำเดือนเมษายน[1 เมษายน 2567]
ร่วมโครงการสร้างสายใยสัมพันธ์ และมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566 [29 มีนาคม 2567]
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสมหวัง ปี 2567 สัปดาห์ที่ 8[27 มีนาคม 2567]
รับสมัครโครงการการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว[21 มีนาคม 2567]
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสมหวัง ปี 2567 สัปดาห์ที่ 7[20 มีนาคม 2567]
ประมวลภาพกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567 ของเทศบาลตำบลสมหวัง[19 มีนาคม 2567]
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสมหวัง ปี 2567 สัปดาห์ที่ 6[13 มีนาคม 2567]
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567[12 มีนาคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 - 10 (ทั้งหมด 284 รายการ)