เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสมหวัง 320 ม.4 ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93000 โทร /โทรสาร. 074-605118


บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 70
เมื่อวาน 252
เดือนนี้ 5,545
เดือนที่แล้ว 8,373
ทั้งหมด 25,506

camera_alt ภาพกิจกรรม
สวัสดีปีใหม่ 2564 [4 มกราคม 2564]
วันที่12พฤศจิกายน 2563 ทต.สมหวัง ได้มีการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง สมัยสามัญสมัยที่4ครั้งที่1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง(จำนวน 3 ภาพ) [12 พฤศจิกายน 2563]
ประชุมสภาฯสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง (4 ภาพ) [14 กันยายน 2563]
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง
โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ของจังหวัดพัทลุง
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2562
กิจกรรมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
ถวายเทียนพรรษา
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 มิ.ย. 63 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง
1 - 10 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหารองค์กร
(นางมณฑารักษ์ เกตุแสง)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(นางมณฑารักษ์ เกตุแสง)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)