เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสมหวัง 320 ม.4 ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93000 โทร /โทรสาร. 074-605118camera_alt ภาพกิจกรรม
ฉีดพ่นหมอกควันเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย เพื่อรับมือในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ของโรงเรียนวัดพังกิ่ง โดยมี นาง อริร เพียรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังกิ่งและคณะครูให้การต้อนรับ (38 ภาพ) [4 มิถุนายน 2564]
ฉีดพ่นหมอกควันเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย เพื่อรับมือในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมหวังโดยมี นาง กิตติกานต์ กองเอียด... [4 มิถุนายน 2564]
ฉีดพ่นหมอกควันเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย เพื่อรับมือในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ของโรงเรียนวัดหวัง โดยมี นาง อุษณี สุบรรณพันธ์ ครูโรงเรียนวัดหวังให้การต้อนรับ (26 ภาพ) [4 มิถุนายน 2564]
ฉีดพ่นหมอกควันเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย เพื่อรับมือในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ของโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ (54 ภาพ) [4 มิถุนายน 2564]
ศึกษาดูงานการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย"โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาและเอกสารประกอบมาตรฐานฯแห่งชาติ (13 ภาพ) [28 พฤษภาคม 2564]
เทศบาลตำบลสมหวัง เข้าดูแลพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่หมู่ที่ 1 จำนวน 1หลัง ได้แก่ บ้าน นาย ล่อง ด้วงเสน (24 ภาพ) [28 พฤษภาคม 2564]
เทศบาลตำบลสมหวัง ออกพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากลมกระโชกแรงในท้องที่พื้นที่ หมู่ที่3 ตำบลสมหวังจำนวน 1 หลังคาเรือน เพื่อดูแลและให้ความช่วยเหลือ (6 ภาพ) [27 พฤษภาคม 2564]
ประชุมเตรียมความพร้อมและหาแนวทางร่วมกันแก้ปัญหาในการรับมือกับการเปิดเทอมของเด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมหวังในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) [21 พฤษภาคม 2564]
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของเทศบาลสมหวัง (74 ภาพ) [17 พฤษภาคม 2564]
วันพุธ ที่ 5 พฤษภาคม 2564 ประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง ครั้งแรกเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายและระเบียบกำหนด (5 ภาพ) [5 พฤษภาคม 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 290
เดือนนี้ 3,715
เดือนที่แล้ว 8,581
ทั้งหมด 48,506