เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
camera_alt ภาพกิจกรรม
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมสร้างสายใยสัมพันธ์ และมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565 [30 มีนาคม 2566]
เทศบาลตำบลสมหวัง จัดเก็บขยะอันตรายจากพื้นที่ในตำบลสมหวัง ตามโครงการการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน [30 มีนาคม 2566]
เทศบาลตำบลสมหวัง ร่วมกับอำเภอกงหรา ประชุมประชาคมรับรองครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ในพื้นที่ตำบลสมหวัง [27 มีนาคม 2566]
เทศบาลตำบลสมหวัง ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 14 สำรวจและประเมินการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย [27 มีนาคม 2566]
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง ร่วมพิธีเปิดงานไสคุณเปลือยสัมพันธ์ ประจำปี 2566 [26 มีนาคม 2566]
เทศบาลตำบลสมหวัง ประมวลภาพการแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 [18 มีนาคม 2566]
เทศบาลตำบลสมหวัง ร่วมประชุมกับสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตําบลสมหวัง โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลสมหวัง [13 มีนาคม 2566]
เทศบาลตำบลสมหวัง ประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [10 มีนาคม 2566]
เทศบาลตำบลสมหวัง ร่วมมือกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงหรา ลงพื้นที่ทำหมันสุนัขและแมว ในตำบลสมหวัง [10 มีนาคม 2566]
เทศบาลตำบลสมหวัง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2566 [3 มีนาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 - 10 (ทั้งหมด 180 รายการ)