เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
folder แผนการพัฒนาพนักงาน
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม Dos Donts เทศบาลตำบลสมหวัง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file กำหนดแนวทางการนำมาตรฐานทางจริยธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสมหวัง พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมของเทศบาลตำบลสมหวัง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file แนวทางการขับเคลื่อน การประกาศนโยบาย NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลสมหวัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1