เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสมหวัง 320 ม.4 ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93000 โทร /โทรสาร. 074-605118


บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 77
เมื่อวาน 259
เดือนนี้ 5,552
เดือนที่แล้ว 8,380
ทั้งหมด 25,513

account_box คณะผู้บริหาร

(นางมณฑารักษ์ เกตุแสง)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(นางมณฑารักษ์ เกตุแสง)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(นายวีระ รามรินทร์)
รองนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(นายวีระ รามรินทร์)
รองนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(นายกิตติเชษฐ์ เกตุแสง)
รองนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(นายกิตติเชษฐ์ เกตุแสง)
รองนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(นายวิกูล ชายจันทร์)
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(นายวิกูล ชายจันทร์)
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(ด.ต.ถาวร ภัทรดำรงกานต์)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(ด.ต.ถาวร ภัทรดำรงกานต์)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหารองค์กร
(นางมณฑารักษ์ เกตุแสง)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(นางมณฑารักษ์ เกตุแสง)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)