messager
เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
account_box คณะผู้บริหาร
นายนิติธร ทองชิต
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
โทร : 089-9753165
นายจิรพงศ์ สงแสง
รองนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
โทร : 089-8792814
นางนิตยา ศรีเพชร
รองนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
โทร : 081-0945249
นายธเนศ ทิพย์สมบัติ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
โทร : 090-0020695
นายประเสริฐ หมานมา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
โทร : 061-6919058
(นายสุริยา คชเสน)
ปลัดเทศบาลตำบลสมหวัง
โทร : 084-3563764