messager
เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
account_box กองช่าง
(นายบำรุง หนูอักษร)
นักบริหารงานช่างระดับต้น (ผู้อำนวยการกองช่าง)
(นายนิตยา ผอมสวัสดิ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(ว่าง)
นายช่างโยธา ปง./ชง.
(นางอุไร ทรัพย์แก้ว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ว่าง)
นายช่างสำรวจ ปง./ชง.
(ว่าง)
วิศวกรโยธา ปก./ชก.