เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
account_box กองช่าง
(นายบำรุง หนูอักษร)
นักบริหารงานช่างระดับต้น(ผอ.กองช่าง)
(นายนิตยา ผอมสวัสดิ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นางอุไร ทรัพย์แก้ว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายนิยม เลื่อนแก้ว)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
(ว่าง)
วิศวกรโยธา ปก./ชก.