เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดพัทลุง
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสมหวัง รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
find_in_page ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลสมหวัง พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file เทศบาลตำบลสมหวัง งดให้ งดรับของขวัญ (นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy)
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file เชิญชวนทำถังขยะเปียก เพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ และขยะที่ย่อยสลายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรม (ช่องทาง Online)
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสมหวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลสมหวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file กำหนดการจัดจำหน่ายสินค้า "พาณิชย์...ลดราคา! Mobile ทั่วไทย Lot 20 (จังหวัดพัทลุง)" ณ เทศบาลตำบลสมหวัง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของเทศบาลตำบลสมหวัง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file การขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file เอกสารแนะนำ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎกระทรวง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปี ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลสมหวัง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสมหวัง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลสมหวัง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file เทศบาลตำบลสมหวัง แจ้งแผนการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในพื้นที่ตำบลสมหวัง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
1 - 20 (ทั้งหมด 38 รายการ) 1 2