messager
เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
1 - 20 (ทั้งหมด 52 รายการ) 1 2 3