เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
folder การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
insert_drive_file เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
insert_drive_file เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview64

folder หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview

folder หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ