เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสมหวัง 320 ม.4 ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93000 โทร /โทรสาร. 074-605118


บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 79
เมื่อวาน 261
เดือนนี้ 5,554
เดือนที่แล้ว 8,382
ทั้งหมด 25,515

local_cafe สถานที่ท่องเที่ยว
test ระบบ แหล่งท่องเที่ยว

รอปรับปรุง
31 สิงหาคม 2563
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

19 มกราคม 2563
สถานที่ท่องเที่ยว
test ระบบ แหล่งท่องเที่ยว

รอปรับปรุง
31 สิงหาคม 2563
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

19 มกราคม 2563
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

รอปรับปรุง

27 ธันวาคม 2562
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

รอปรับปรุง

27 ธันวาคม 2562
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

19 มกราคม 2563
ข้อมูลทั่วไป

 
19 มกราคม 2563
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

19 มกราคม 2563
ข้อมูลทั่วไป

 
19 มกราคม 2563
บุคลากรภายใน
insert_drive_file ผู้บริหารองค์กร
(นางมณฑารักษ์ เกตุแสง)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(นางมณฑารักษ์ เกตุแสง)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)