เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางทอง-เหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๖ ตำบลสมหวัง ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๔๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๖๘.๐๐ ตารางเมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079189459)
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุอ้ายตูม-เกาะทง หมู่ที่ ๖ ตำบลสมหวัง ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๗๐.๐๐ ตารางเมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลสมหวังกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079189577) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าถ้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลสมหวัง ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079188581) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชวลิต-เหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๔ ตำบลสมหวัง ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลสมหวังกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079188785) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานหลา-บ้านนายสมใจ หมู่ที่ ๔ ตำบลสมหวัง ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๗๕.๐๐ ตารางเมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลสมหวังกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079188904) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ซื้อ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายมุมมองคงที่ พร้อมติดตั้งภายในตำบลสมหวัง จำนวน ๓๐ กล้อง (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079556689) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
1 - 20 (ทั้งหมด 43 รายการ) 1 2 3