messager
เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางทอง-เหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๖ ตำบลสมหวัง ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๔๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๖๘.๐๐ ตารางเมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079189459) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุอ้ายตูม-เกาะทง หมู่ที่ ๖ ตำบลสมหวัง ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๗๐.๐๐ ตารางเมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลสมหวังกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079189577) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าถ้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลสมหวัง ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079188581) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชวลิต-เหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๔ ตำบลสมหวัง ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลสมหวังกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079188785) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานหลา-บ้านนายสมใจ หมู่ที่ ๔ ตำบลสมหวัง ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๗๕.๐๐ ตารางเมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลสมหวังกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079188904) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
ซื้อ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายมุมมองคงที่ พร้อมติดตั้งภายในตำบลสมหวัง จำนวน ๓๐ กล้อง (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079556689) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
1 - 20 (ทั้งหมด 51 รายการ) 1 2 3