messager
เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาลตำบลสมหวัง พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
แนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม เทศบาลตำบลสมหวัง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
กำหนดแนวทางการนำมาตรฐานทางจริยธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสมหวัง พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมของเทศบาลตำบลสมหวัง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
แนวทางการขับเคลื่อน การประกาศนโยบาย NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1