ชื่อเรื่อง : เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2562

ชื่อไฟล์ : 6Z3bVPUMon12959.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้