messager
เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
folder หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
มาตรฐานเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูเทศบาลสายงานการสอน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
เงื่อนไขพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนา และประถมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1