ชื่อเรื่อง : เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงินไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล

ชื่อไฟล์ : cXGtIkqMon13638.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้