ชื่อเรื่อง : เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563

ชื่อไฟล์ : jM5jwpLMon13832.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้