เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสมหวัง 320 ม.4 ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93000 โทร /โทรสาร. 074-605118

เทศบาลตำบลสมหวัง ออกพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากลมกระโชกแรงในท้องที่พื้นที่ หมู่ที่3 ตำบลสมหวังจำนวน 1 หลังคาเรือน เพื่อดูแลและให้ความช่วยเหลือ (6 ภาพ)
รายละเอียด : วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นาย นิติธร ทองชิต นายกเทศมนตรีตำบลสมหวังได้สั่งการให้ นาย จิรพงศ์ สงแสง รองนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง พร้อมด้วย นายปรีชา ก่อเกื้อ นายช่างโยธาชำนาญงาน และนาย ยศภูมิ ดวงจิตร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสมหวัง ออกพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากลมกระโชกแรงในท้องที่พื้นที่ หมู่ที่3 ตำบลสมหวังจำนวน 1 หลังคาเรือน เพื่อดูแลและให้ความช่วยเหลือ โดยเทศบาลสมหวังจะดูแลและเยียวยาให้แก่ผู้ที่ได้รับเดือดร้อนอย่างเต็มที่
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 159