เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
เทศบาลตำบลสมหวัง พร้อมด้วยนายอำเภอกงหรา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือน หมู่ที่ 1,2 และหมู่ที่ 5 (64 ภาพ)
รายละเอียด : วัน จันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13:30 น. นาย นิติธร ทองชิต นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง มอบหมายให้ นาย ธเนศ ทิพย์สมบัติ เลขานุการนายกเทศมนตรี, นาง ราวดี ทองรอด หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตาม ช่วยเหลือ เยี่ยมเยียน แก้ไขปัญหา พัฒนาบุคคล ครัวเรือนเป้าหมายคนจน คนเปราะบาง (TPMAP) ในพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ตำบลสมหวัง โดยมี นาย สมควร ปล้องอ่อน นายอำเภอกงหรา, ปลัดอำเภอ, เจ้าหน้าที่อำเภอกงหรา, เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านพังกิ่ง, ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้าน ได้ลงพื้นที่ด้วย
ผู้โพส : admin