ชื่อเรื่อง : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกมัลติฟังก์ชั่น (Inkjet Printer) จำนวน ๑ เครื่อง