ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของเทศบาลตำบลสมหวัง เลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๒-๐๐๒๐ และ เลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๙-๐๐๐๓ จำนวน ๒ รายการ (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง