ชื่อเรื่อง : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสมหวัง รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
รายละเอียด : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสมหวัง รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 -คุณสมบัติ- รับสมัครนักเรียนที่เกิด 16 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 อายุ 2-3 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 #เอกสาร / ใบสมัคร - ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรอกสมบูรณ์แล้ว 1 ฉบับ - สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ - สำเนาทะเบียนบ้าน (เด็กนักเรียน) 1 ฉบับ - สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดา-มารดา) 1 ฉบับ - สำเนาบัตรประชาชน (บิดา-มารดา) 1 ฉบับ - สมุดบันทึกสุขภาพ / เล่มสีชมพู / ประวัติการรับวัคซีน #เปิดรับนักเรียนตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ติดต่อขอใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสมหวัง ได้ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 07:30 - 15:30 น. ทุกวัน #ติดต่อสอบถาม 089-0870547 ครูป้าจบ 062-2356598 ครูป้ากูด
ชื่อไฟล์ : Rykn5T3Wed95720.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้