ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรม (ช่องทาง Online)
รายละเอียด : สามารถร้องเรียนได้ที่เว็บไซต์ http://www.dla.go.th/justice/justice.jsp หรือสแกน QR Code จากรูปภาพที่แนบมา
ชื่อไฟล์ : g9aWYQHWed105812.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้