เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสมหวัง 320 ม.4 ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93000 โทร /โทรสาร. 074-605118

วัน ศุกร์ ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภา และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสมหวัง ลงพื้นที่แจกน้ำดื่มให้แก่บุคคลที่ทำการกักตัวเฝ้าระวังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (7 ภาพ)
รายละเอียด : วัน ศุกร์ ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นาย นิติธร ทองชิต นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นาย กฤษกร บุษบงก์ ปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสมหวัง ลงพื้นที่แจกน้ำดื่มให้แก่บุคคลที่ทำการกักตัวเฝ้าระวังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ตามกฎและระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข ทางเทศบาลตำบลสมหวังขอแสดงความห่วงใยและส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลสมหวังและทุกๆพื้นที่ในประเทศไทย ขอให้อดทน เข้มแข็ง สู้ๆ และเชื่อเหลือเกินว่าเราจะผ่านมันไปด้วยกันได้ #เทศบาลตำบลสมหวังรับใช้ประชาชน โทร : 074605118
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 122