เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสมหวัง 320 ม.4 ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93000 โทร /โทรสาร. 074-605118

นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวังทั้งสองเขต ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลสมหวังที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผู้ที่ทำการกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการตามรูปแบบและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑๓๓ ครัวเรือน (73 ภาพ)
รายละเอียด : วัน พุธ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นาย นิติธร ทองชิต นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นาย กฤษกร บุษบงก์ ปลัดเทศบาลตำบลสมหวัง ข้าราชการ พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวังทั้งสองเขต ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลสมหวังที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผู้ที่ทำการกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการตามรูปแบบและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑๓๓ ครัวเรือน เทศบาลตำบลสมหวังมีความห่วงใยและมีความยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของเราแม้จะมีความเสี่ยงท่ามกลางวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในครั้งนี้ก็ตาม เพราะมันคือหน้าที่ของพวกเราที่จะดูแลบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนของเรา ทั้งนี้ เทศบาลตำบลสมหวังขอความร่วมมือให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในตำบลสมหวัง ร่วมกันปฎิบัติตามคำสั่ง ระเบียบหนังสือของทางราชการเพื่อร่วมด้วยช่วยกันในการหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 โดยการหยุดเชื้ออยู่บ้าน (Home Quarantine) ส่วมใส่หน้ากากอนามัย (MASK) 100% ล้างมือด้วยเจลล้างมือแฮลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) #แล้วเราจะก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน #เทศบาลตำบลสมหวังรับใช้ประชาชน โทร:074605118
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 133