เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสมหวัง 320 ม.4 ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93000 โทร /โทรสาร. 074-605118

ภารกิจ ในวันหยุดเพื่อพี่น้องตำบลสมหวัง (8 ภาพ)
รายละเอียด : วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 นาย นิติธร ทองชิต นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง นำคณะผู้บริหารพร้อมด้วยปลัดเทศบาลฯ ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลสมหวัง ร่วมกันแจกถุงยังชีพ (ข้าวสาร อาหารสำเร็จรูป น้ำดื่ม เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ฯลฯ) ให้แก่พี่น้องประชาชนในตำบลสมหวัง ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 และบุคคลที่กักตัวเพื่อดูอาการ ตามที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลได้แจ้งรายชื่อมา
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 144