เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสมหวัง 320 ม.4 ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93000 โทร /โทรสาร. 074-605118ฉีดพ่นหมอกควันเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย เพื่อรับมือในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ของโรงเรียนวัดพังกิ่ง โดยมี นาง อริร เพียรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังกิ่งและคณะครูให้การต้อนรับ (38 ภาพ)
รายละเอียด : วัน ศุกร์ ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ นาย นิติธร ทองชิต นายกเทศมนตรีตำบลสมหวังพร้อมด้วย นาง นิตยา ศรีเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง นายประเสิรฐ หมานมา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง และ นางสาว ฉารีฟะฮ์ โต๊ะราหนี เจ้าพนักงานสาธารณสุขเทศบาลตำบลสมหวัง ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย เพื่อรับมือในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ของโรงเรียนวัดพังกิ่ง โดยมี นาง อริร เพียรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังกิ่งและคณะครูให้การต้อนรับ #เทศบาลสมหวังรับใช้ประชาชน Tel:074605118
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 216
เดือนนี้ 3,641
เดือนที่แล้ว 8,507
ทั้งหมด 48,432