เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง