เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ด้วยความห่วงใยจาก เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง