ติดต่อเรา

เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93000

โทรศัพท์และโทรสาร 0-7460-5118