เทศบาลตำบลสมหวังส่งมอบขยะอันตรายให้ กับ อบจ.พัทลุง เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงที่เป็นเจ้าภาพในการรับมอบขยะอันตรายทั้งจังหวัดพัทลุง ( 5 มิ.ย. 62) ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง

0
76

90032

90033

90034

90028

90029

90030

90031

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้