ประกาศเทศบาลตำบลสมหวัง เรื่องเผยแพร่ตารางวงเงินแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

0
39

ประกาศเผยแพร่ตารางวงเงินแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคา

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้