ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ๖ ล้อ (อ่านต่อด้านใน)

0
91

ประกาศเทศบาลตำบลสมหวัง เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อม กระเช้าไฟเบอร์กลาส ยกสูง ๑๒ เมตร เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้