ประกาศเทศบาลตำบลสมหวังเรื่องเผยแพร่ตารางวงเงินแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

0
117

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

ตารางแสดงวงเงินราคากลางโครงการประปาหมู่บ้าน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้