นายกเทศมนตรีตำบลสมหวังและรองนายกเทศมนตรีนำข้าราชการและพนักงานเคารพธงชาติในจันทร์แรกของเดือนตามนโยบาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

0
222

นายกเทศมนตรีตำบลสมหวังและรองนายกเทศมนตรีนำข้าราชการและพนักงานเคารพธงชาติในจันทร์แรกของเดือนตามนโยบาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
294487

294488

294489

294490

294493

294494

294495

294566

294468

294469

294471

294472

294479

294480

294481

294470

845

545

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้