ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ขนาดความจุ 45.00 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลสมหวัง

0
194
ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้