จ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ผู้ชี้เขต (ภาคสนาม) หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒๓๐ แปลง (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
5

อ่านประกาศ

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

7 + fifteen =

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.