ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) จำนวน ๑ เครื่อง (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    0
    6

    ??ҹ??С??

    ไม่มีความคิดเห็น

    ทิ้งคำตอบไว้